Wybierz język:

Zadzwoń do nas

22 690 00 99

Kurs opiekuna osób starszych

Od 2011 roku Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Wigor może pochwalić się statusem placówki dydaktycznej. Oprócz codziennej pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów nasza firma współpracuje z różnymi ośrodkami szkoleniowymi. Chęć ciągłego rozwoju oraz polepszania opieki nad naszymi podopiecznymi wyróżnia nas na tle innych ośrodków.
Dzięki posiadanemu zapleczu możemy zaoferować pełen wachlarz zajęć dydaktycznych.

Pracowaliśmy nad projektami takimi jak:

  • kucharz małej gastronomii,
  • kurs florystyczny,
  • ogrodnik,
  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • opiekun medyczny.

Posiadamy własną salę wykładową przystosowaną do prowadzenia zajęć na bazie prezentacji multimedialnych.
Na potrzeby kursów typu opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, dysponujemy salą ćwiczeniową ze stanowiskami z pełnym wyposażeniem opiekuńczym. Sala ta doskonale odzwierciedla warunki bytowe pacjenta unieruchomionego w łóżku, w otoczeniu domowym, jak i szpitalnym.

Posiadamy również możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych w oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz opiekuńczo-leczniczym.
Opiekunem praktyk zawsze jest osoba o stosownym wykształceniu i doświadczeniu, zarówno w pracy na oddziale, jak i w prowadzeniu zajęć.
W przypadku każdego kursu, oferujemy możliwość cateringu.

Oprócz kursów i praktyk NZ ZOZ Wigor zaprasza do współpracy przy organizacji i przeprowadzaniu egzaminów państwowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.Posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie ze względu na licznie przeprowadzane egzaminy. Jesteśmy placówką dydaktyczną polecaną przez OKE.